Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktiges möte inställt

Kommunfullmäktiges presidium har gjort bedömningen att ärenden som kommunstyrelsen har aviserats till kommunfullmäktiges sammanträde
i oktober 2020 inte är av brådskande karaktär.

Delårsrapport och helårsprognos 2020, samt Budget 2021-2023 kommer att behandlas på
kommunfullmäktige den 30/11.

/Gunilla Fluur, kommunfullmäktiges ordförande