Lyssna på sidan Lyssna

Klagomål

Barn, elever, vårdnadshavare eller andra ska kunna framföra klagomål och synpunkter på utbildningen.

Du kan framföra klagomål och synpunkter genom:

  • brev till utskottet för Unga och lärande
  • telefonsamtal eller besök

När Du skrivit vem Du är, ska återkoppling ske inom fem arbetsdagar. Återkoppling behöver då inte vara beslut om åtgärd utan kan vara att handläggare/ansvarig person har fått ärendet för fortsatt beredning.
När beredningen är klar ska adressaten ges skriftlig återkoppling.

Är det ett anonymt klagomål ska beredningen ske på samma sätt som om adressat finns för att utreda eventuella brister. Återkoppling kan dock inte ske.