Lyssna på sidan Lyssna

Älsa-teamets nya arbetssätt hjälper fler patienter – till lägre kostnad

ÄLSA teamet i Sollefteå

Under förra sommaren inledde Älsa-teamet i Sollefteå ett samarbete med sjukhusets akutmottagning för att fånga upp återkommande multisjuka patienter med behov av tillfälliga insatser i hemmet.

Det ledde till färre onödiga sjukhusinläggningar och en halv miljon kronor i lägre vårdkostnad för regionen.

- Det blev väldigt bra. Utöver vinsten för patienten som fick vara hemma med trygghet från specialistvårdens sjuksköterskor gav det även en ekonomisk besparing, säger Emma Lassen Molander, enhetschef vid medicinkliniken och akutmottagningen vid sjukhuset i Sollefteå.

Multisjuka i alla åldrar

Äldre med sammansatta vårdbehov har sedan 2015 kunnat få hjälp i hemmet av specialistläkare och sjuksköterskor från regionens Älsa-team. Älsa-team finns i Sundsvalls, Örnsköldsviks och Sollefteå kommuner. Teamen erbjuder anslutning till Älsa för patienter med många kroniska diagnoser, sammansatta vårdbehov och upprepade vårdtillfällen inneliggande på sjukhus.

När Älsa-teamet i Sollefteå under förra sommaren tappade sin ordinarie geriatriker kunde man inte ansluta permanenta patienter till teamet som tidigare. I väntan på att den nya geriatrikern skulle komma i tjänst inledde man i stället ett samarbete med sjukhusets akutmottagning.

- Älsa-teamets sjuksköterskor kallades in för bedömning av patienter som frekvent återvände till sjukhuset för att identifiera de som behövde mer stöd i hemmet än de för tillfället hade.

Syftet var att hitta patienter som var i mellanläget, för sjuka för att släppas helt men för friska för att behöva vårdplats. De patienter som bedömdes vara för sjuka för att släppas helt men för friska för att behöva en vårdplats kunde i stället få tillfälliga insatser av Älsa-teamets specialistläkare och -sjuksköterskor i hemmet.

- Vi började skriva in patienter med behov av kortare insatser än vi vanligtvis gör. Dessutom gällde det alla multisjuka patienter oavsett ålder, berättar Emma Lassen Molander.

Underlättar och skapar lugn

De patienter som får tillgång till hjälp i hemmet är ofta väldigt sköra och en inskrivning på sjukhuset kan innebära en stor påfrestning. Möjligheten att få specialiserad vård i hemmet som exempelvis blodtransfusioner och underlättar i sjukdomen. Det innebär också en trygghet inte bara för patienten men också för anhöriga att man har telefonnummer och kan nå teamet om det inträffar något.

- Responsen från patienter är väldigt rörande. Det här är sjuka, sköra patienter och det är så klart väldigt värdefullt att kunna känna ett lugn i sin vårdsituation trots att man är sjuk, säger Emma Lassen Molander.

Tryggare vård till lägre kostnad

Med hjälp av Älsa-teamet fick 24 patienter vård i hemmet i stället för att läggas in på sjukhus under perioden juni till december 2023. Beräknat på medelvårdtid på 4,3 dagar (medelvårdtiden för 2023) har insatserna därmed inneburit en besparing för regionen på cirka 545 000 kronor.

- Omständigheterna ”tvingade” oss att arbeta på ett annat sätt. Men det gjorde också att vi upptäckte en grupp multisjuka yngre som genom vår hjälp i hemmet kan få en bättre livskvalitet samtidigt som det innebär en besparing för vården, säger Emma Lassen Molander.

Sedan januari i år är teamet återigen fullbemannade med två sjuksköterskor och en läkare på 50 procent och har kunnat återgå till sina ordinarie arbetssätt. Därutöver fortsätter teamet att arbeta med dessa mer tillfälliga insatser.

Uppskattas av kommunens hemsjukvård

De patienter som ansluts till Älsa-teamet har endera hjälp i hemmet från kommunens hemsjukvård eller är boende vid något av kommunens särskilda boenden. En väl fungerande samverkan mellan de olika vårdgivarna ökar förutsättningarna för en trygg och säker vård. Från kommunens sida ser man många fördelar för såväl patienter som medarbetare när patienterna är anslutna till Älsa-teamet.

- Det ökar tryggheten och välbefinnandet för såväl patient som anhörig att kunna få den här vården i hemmet. Via Älsa-teamet har vi också nära till en ansvarig läkare vid behov vilket också är väldigt fördelaktigt, säger Sara Carlsson, sjuksköterska vid hemsjukvården i Sollefteå kommun

Sara Carlsson menar att Älsa-teamets sjuksköterskor också har större möjligheter att ta ett helhetsansvar för patientens olika behov än hemsjukvårdens sjuksköterskor.

- Vi har väldigt specifika uppdrag hos patienten. När Älsa-teamet är inkopplat får patienten en mer sammanhållen vård upplever jag, säger hon.

Bild: Stina Holmberg och Linda Eriksson hade båda lång erfarenhet inom vården innan de började i Älsa-teamet i Sollefteå. Stina arbetade tidigare inom ambulans och akutsjukvård och Linda hade sin grund inom medicinkliniken med stor erfarenhet av planering inför patientens hemgång.