Lyssna på sidan Lyssna

Nya stödmottagningar öppnar i Västernorrland

Stödmottagningar för personer som är utsatta för prostitution och människohandel öppnar i Västernorrland. Tyvärr får dessa personer inte det skydd, stöd eller den behandling som de har rätt till enligt den samlade lägesbilden om arbete mot mäns våld mot kvinnor. För att adressera detta öppnas nu två länsgemensamma stödmottagningar, Mika och KAST.

Mika är ett etablerat namn för mottagningar som fokuserar på personer som är utsatta för kommersiell sexuell exploatering i Sverige. Den främsta orsaken till utsatthet för prostitution och människohandel för sexuella ändamål är efterfrågan på sexuella tjänster. Därför inrättas även en mottagning för köpare av sexuella tjänster (KAST). KAST-mottagningen välkomnar personer av alla kön och sexuell identitet som vill sluta köpa sex och/eller upplever problematiskt sexuellt beteende.

Mika och KAST-mottagningarna erbjuder individuella samtal och vägledning för personer i Västernorrland, oavsett om de har egna erfarenheter eller är anhöriga. De finns på Stödcentrum Sundvalls kommun, men välkomnar personer från hela länet.

Samtalen vid Mika- och KAST-mottagningarna är kostnadsfria och omfattas av sekretess. Mika och KAST Västernorrland är en samverkan mellan länets kommuner, polisen, åklagaren, Region Västernorrland och Länsstyrelsen Västernorrland.

Mer information hittar du här www.vasternorrlandmotvald.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.