Lyssna på sidan Lyssna

Skärvstagården renoveras - det här innebär det

Region Västernorrland som äger fastigheten Skärvstagården har anlitat NCC för att utföra välbehövligt ventilationsarbete. Renoveringsarbetet påbörjas vecka 45 och beräknas pågå fram till vecka 10.

Då det arbete som ska utföras kräver omfattande åtgärder, som att t.ex. taken i korridorerna behöver rivas, behöver avdelningarna temporärt flyttas allt eftersom.  Arbetet planeras börja under vecka 45 på avdelning 1C, som är en avdelning för korttidsvistelser. Det innebär att brukare som är på korttidsvistelse kommer att förflyttas till avdelning 17 på våning 7 på Sollefteå sjukhus. Korttidsverksamheten kommer därefter att bedrivas på avdelning 17 under hela tiden som arbetet med ventilation pågår.

Tiden för renovering av varje enhet beräknas ta 4-5 veckor. När avdelning 1C är klar kommer de personer som bor på avdelning 1B att tillfälligt behöva flytta in på avdelning 1C. När sedan avdelning 1B har renoverats får de boende flytta tillbaka. I nästa steg får då de som bor på avdelning 1D i stället tillfälligtvis flyttas till avdelning 1C. När arbetet är klart flyttar också de tillbaka till sina rum på avdelning 1D. Arbetet med ventilation på alla avdelningar på plan 1 beräknas pågå fram till vecka 10, 2024, men enligt NCC kan det gå snabbare.

Viktiga tillhörigheter kan tas med under den tillfälliga flytten. 

Det är av stor vikt att arbetet genomförs för ett väl fungerande inomhusklimat med stabila temperaturer och bra luft under alla årstider. Tillsammans kommer vi att möjliggöra att det arbetet kan genomföras.

Anhöriga till de boende som berörs kommer att informeras särskilt.