Lyssna på sidan Lyssna

Skärvstagården renoveras

Boende från Skärvstagården kommer tillfälligt att flytta in på sjukhuset i Sollefteå när Skärvstagården ska renoveras. Sjukhusets vårdplatser kommer inte att påverkas under denna tidsperiod.

NÖDVÄNDIGT FASTIGHETSUNDERHÅLL

Renoveringsarbetet på Skärvstagårdens lokalyta, som ägs av Region Västernorrland men hyrs av Sollefteå kommun, kommer att inkludera flera nödvändiga åtgärder som takbyte, förbättringar av belysning och ljudmiljö, med särskild fokus på renovering av ventilationssystemet. Arbetet kommer att starta i början av november.

- Det är av yttersta vikt att vi kontinuerligt underhåller våra fastigheter med ett långsiktigt perspektiv så att Sollefteå kommun kan fortsätta hyra av oss. De är en viktig hyresgäst som bidrar till intäkter och vi ser fram emot ett samarbete där vi kan hjälpa varandra, genom att dela lokalytor när behov uppstår, säger Rickard Norlin, enhetschef vid Regionfastigheter i Region Västernorrland.

TRYGG BOENDEMILJÖ

I samband med renoveringen har en temporär boendelösning utarbetats som innebär att Sollefteå kommun hyr avdelning 17 på sjukhuset för att erbjuda ett tillfälligt korttidsboende. Under renoveringsperioden kommer anhöriga fortfarande att ha möjlighet att besöka sina nära och kära och de strax över 100 boende kommer att ha en trygg boendemiljö under hela processen.

- Vi är medvetna om att det kan väcka oro när våra brukare måste flyttas under en kortare period, men vi ska göra denna övergång så smidig och bekväm som möjligt både för boende och personal. På lång sikt kommer detta resultera till nyrenoverade lokaler med förbättrad inomhusmiljö som kommer att gynna våra boende, säger Majed Safaee, kommunikationsstrateg, Sollefteå kommun.

DET HÄR SKER:

  • Flytten sker gradvis från vecka 44
  • Renoveringsarbetet inomhus beräknas pågå från vecka 45, 2023, till vecka 10, 2024. Hela renoveringsarbetet förväntas vara klart vid slutet av 2024.
  • Under inomhusrenoveringsperioden kommer korttidsboendena på Skärvstagården att flyttas till avdelning 17 på sjukhuset i Sollefteå och de långtidsboende på Skärvstagården, som har egna lägenheter, att temporärt flytta till de nuvarande korttidsboendena.
  • Våning sju på avdelning 17 i sjukhuset i Sollefteå, kommer inte att påverkas av renoveringen och sjukhusets vårdplatser kommer inte påverkas under denna tidsperiod.
  • Sollefteå kommun kommer att behålla alla sina nuvarande korttidsplatser.
  • Renoveringsarbetet kommer kunna medföra vissa störningar omkringliggande verksamheter.