Lyssna på sidan Lyssna

Samtalsgrupp för anhöriga

I september startar en samtalsgrupp för anhöriga till personer med funktionsnedsättningar/NPF. 

Som anhörig kan man ibland känna sig väldigt ensam och hanterar många gånger svåra situationer.

Att då kunna träffa andra med liknande erfarenheter kan vara värdefullt för att få stöd och information.

Vi träffas på Träffpunkt Tuvan på Storgatan 38 i Sollefteå med start torsdagen den 7:e September kl. 18.00.

Kommande träffar sker 19:e Oktober, 23:e November och avslutning den 14:e December.

Utifrån vad gruppen själva beslutar och har behov av, kan även andra aktörer bjudas in nästkommande träff för informationsspridning, och självklart så är det sekretess både i och utanför gruppen med respekt för allas integritet.

Anhöriggruppen led av anhörigkonsulent Mari Runesson,  och anmäl ert deltagande till 

Medborgarservice 0620-682000 för fikaplaneringen.

Välkomna!