Lyssna på sidan Lyssna

Är du förberedd?

Elförsörjningen i Sverige är stabil i nuläget, men det finns en ökad risk för problem under vintern när det blir kallt och förbrukningen går upp. Det beror på att det blir svårare än vanligt att importera el från Europa och de länder som är beroende av ryska gasleveranser.

Det finns en reell risk för att delar av Sverige under vissa perioder kopplas bort från elnätet. Risken för att det ska hända hos oss är låg medan den är högre i södra Sverige. Trots det bör alla i möjligaste mån förbereda sig och ha en plan för att hantera ett strömavbrott.

Tänk på följande,

  • Sätt in dig i hur ett långvarigt strömavbrott kan påverka dig och din familj
  • Alla som kan ska kunna klara sig en vecka utan samhällets stöd med mat, vatten, kommunikation och värme
  • Är du själv förberedd kan samhället fokusera på att hjälpa dem som har svårast att klara sig själva
  • Förberedda människor och gör det lättare för Sverige som helhet att klara svåra situationer

Här hittar du tips och förslag på hur du kan förbereda dig inför ett långvarigt strömavbrott. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.