Lyssna på sidan Lyssna

Tuvan/City modellen - bättre kvalitet och kontinuitet inom hemtjänsten

Sandra Andersson och Malin Åhman tillsammans med kollegan Jimmy Ragnarsson

Tuvan och City är två hemtjänstgrupper i Sollefteå som tillsammans utvecklat ett nytt arbetssätt, Tuvan/City-modellen. Arbetssättet går ut på att man planerar och bemannar tillsammans utifrån brukarnas behov, när en enhet saknar personal t.ex. på grund av sjukdom eller semester hjälper personal från den andra gruppen till för att täcka upp.

Arbetssättet minskar inte bara vikariebehovet utan säkerställer kvalitén för brukarna. Modellen med en gemensam planering föddes mitt under brinnande pandemi när personalbristen var som störst. Inspiration hämtades från Funktionsstöd som under längre tid arbetat på samma sätt medan modellen varit mer ovanlig inom äldreomsorgen.

Modellen innebär att personalen har en huvudarbetsplats, City- eller Tuvan-gruppen men att arbetet planeras tillsammans utifrån brukarnas behov.

- Arbetssättet har blivit mer och mer naturligt längs vägen för oss. Vi tänker inte längre i termer av ”vi på den här enheten och dom på den andra” utan det är vi känsla som gör att arbetet går av sig självt, säger Malin Åhman enhetschef på City.

Sandra Andersson som är enhetschef på Tuvan fyller i,

- Vi jobbar nära våra planerare och när vi ser att vi har ett ärende som kräver mer insatser så hjälps vi åt att planera. Det innebär att vi kan dra nytta av personalens kompetens på ett bättre sätt men också att jobbet inte blir lika stressigt som om vi skulle behöva ringa in oerfarna vikarier eller behöva gå kort för att det inte går att få tag på vikarier.

Idag har Tuvan ett stort område som sträcker sig från Forsmo till Björkåbruk och båda ser möjligheter för mer samarbete och bättre kvalitet i takt med att fler enheter anammar arbetssättet.

- Vi planerar så att personalen inte behöver åka över så stora områden eftersom deras tid är värdefull, den ska gå till vård och omsorg. Just den planeringen skulle underlättas om det var fler grupper som skulle kunna anamma arbetssättet, säger Malin Åhman.

För de äldre och hemtjänstbrukarna innebär Tuvan/City modellen högre kvalitet. Dels så minskar vikariebehovet vilket innebär att de i större utsträckning får träffa utbildad personal och dessutom så jobbar man med att säkerställa att den personal som kommer är någon som de äldre redan känner igen.

- Våra verksamheter förändras hela tiden och det beror på att vi styrs av våra brukares behov som kan förändras snabbt. Vi jobbar mycket mot äldre personer och deras behov kan förändras snabbt med sjukdomar m.m. Det kan också vara så att vi från en dag till en annan får en ny brukare som behöver insatser som kräver extra mycket resurser och då måste vi ställa för det, säger Sandra Andersson.

- Då är det skönt att vi kan ha det här samarbetet mellan enheterna där det är naturligt att vi hjälps åt. Ingen i personalgruppen har ställt sig vid sidan, någon kanske var mer avvaktande i början och ville vänta och se men sedan har alla velat vara med. Det är mycket en kulturfråga för det är ett nytt arbetssätt för oss och man får respektera att sånt tar tid, avslutar Malin Åhman.