Lyssna på sidan Lyssna

Framtidens nära vård visas i gemensam film

Med invånarnas bästa i fokus arbetar Kramfors och Sollefteå kommuner samt Region Västernorrland mot ett gemensamt mål – att erbjuda en mer nära vård. I projektet ”God och nära vård på landsbygd” utvecklas nya arbetssätt för att skapa framtidens vård och omsorg.

– Egentligen kan man ju säga att framtiden redan är här. Projektet har varit igång i två år och det har hänt massor, vilket vi nu vill visa upp, säger projektledare Marie Hellholm.

För att göra det på ett enkelt och samtidigt åskådligt och nära sätt har projektgruppen valt att producera en film. Med hjälp av Mats Björklund Produktion AB visas de tre underprojekten ”Hemma hos mig”, HLT- Hälsa, Lärande, Trygghet” och ”Näsåker samskapar” i en smakfull produktion.

Kortfattat kan de tre projekteten beskrivas så här:
Hemma hos mig
Det finns indikatorer som visar att medborgare läggs in på sjukhus för behov som hade kunnat tillgodoses inom öppenvården. I Hemma hos mig testas därför arbetssättet att kommunens sjuksköterskor gör undersökningar hemma hos patienten oavsett om denne bor i sitt eget hem (Kramfors) eller på särskilt boende (Sollefteå). Sjuksköterskan kopplar sedan upp sig mot läkare på hälsocentralen.

HLT – Hälsa, Lärande, Trygghet
Barn och ungdomar som mår dåligt ska inte behöva vänta länge på hjälp utan få stöd i ett tidigt skede. Det är målet med HLT. Med hjälp av särskilda team har en stark relation byggts upp mellan skola, socialtjänst och hälsocentraler i Kramfors och Sollefteå kommuner. Dessa team träffas med jämna mellanrum för att tillsammans aktualisera vilka barn och unga som behöver stöd.

Näsåker samskapar
I tät dialog med invånarna i Näsåker har Sollefteå kommun och Region Västernorrland startat ett så kallat samhällsrum där service inom nära vård ges, till exempel provtagningar, viss BVC-verksamhet och kuratorskontakt. Invånarna behöver då inte åka iväg till något annat samhälle för att få sina behov tillgodosedda.