Lyssna på sidan Lyssna

Diplomerade språkombud

Från vänster: Martina Johansson,  Per Anders Sjögren, Maria Sjödin och Viktoria Häggström Saknas på bild : Malin Vikström

Från vänster: Martina Johansson, Per Anders Sjögren, Maria Sjödin och Viktoria Häggström Saknas på bild : Malin Vikström

Inom ramen för Vård- och omsorgscollege har 5 språkombubd inom äldreomsorgen utbildats och ytterligare 26 till kommer att utbildas.

pråkombud är medarbetare med uppdrag att stödja kollegor när det gäller språkutveckling. Språkombuden arbetar för att göra hela arbetsplatsen språkutvecklande och för en bättre kommunikation.

Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning.