Lyssna på sidan Lyssna

Temakonferens om god och nära vård lockade 270 besökare

Arbetet med omställningen till god och nära vård är i gång och den 26 oktober arrangerades en temakonferens där ett flertal goda exempel visades upp.

Närmare 270 personer deltog i konferensen och bland deltagarna fanns fanns medarbetare, chefer och förtroendevalda från länets kommuner och från Region Västernorrland.

Moderator för dagen var Anna Nergårdh, läkare och regeringens särskilda utredare i arbetet med en förändring av sjukvården 2017-2021. Utredningen ligger till grund för det nationella programmet God och nära vård.En omställning till ett personcentrerat arbetssätt som utgår från individens behov kan ge stora vinster både mänskligt och ekonomiskt.

Goda exempel finns också i vår egen region. Under temakonferensen presenterades framgångsrika projekt med digitala hjälpmedel och medborgardialog i Kramfors och Sollefteå, och erfarenheter från arbetet med informationshantering och informationssäkerhet.