Lyssna på sidan Lyssna

Fokus Psykisk Hälsa

Fokus Psykisk Hälsa är en del av den nationella psykiatriveckan. Mängder av aktiviteter mellan 7-10 november

MÅNDAG 7 NOVEMBER - HULLSTA GÅRD 18.30-21.00
18.30 Budget, vardagsekonomi och skuldsanering
Kommunens budget- och skuldrådgivare Anette Tusa berättar
och svarar på frågor.

19.10 Insluss – En modell för extern samverkan
Olivia Lindqvist från Kriminalvården berättar om insluss, en samverkansmodell för en samordnad och effektiv planering för klienter som ska friges villkorligt och ställas under övervakning.

20.00 Fika

20.20 Anhörigstöd Öppenvården
Kommunens öppenvårdbehandlare berättar om anhörigstöd och andra insatser som kommunen erbjuder.

TISDAG 8 NOVEMBER - HULLSTA GÅRD 18.30-21.00
18.30 Stöd till anhöriga
Mari Runesson, Annika Lönnroth, anhörigstödjare Sollefteå kommun
När en person är långvarigt sjuk eller på annat sätt har stora behov av omsorg påverkas familj och anhöriga. Man kan känna sig ensam och ha svårt att orka med och då finns stöd att få.

19.00 Omsorg om människan
Monica Wiklund diakon, Chatrin Ylvewåg diakon
Medmänsklighet, stöd och brobyggare. Information om det stöd som kyrkan kan erbjuda.

19.40 Fika

20.00 Anhörigstöd behövs när livet raseras
Helene Malm, Mamma till en ung vuxen son som är bipolär och som gjort flera självmordsförsök.
Helene har tillsammans med RSMH, ABF och Nationellt kompetenscentrum anhöriga tagit fram ett studiematerial för anhörigstöd.

ONSDAG 9 NOVEMBER - SAGABIOGRAFEN 18.00-21.20
18.00 OCD - Tvångssyndrom
Deanne Mannelid, psykiater
Föreläsning om tvångssyndrom (OCD) som är en typ av ångeststörning där tvångstankar och ibland även tvångshandlingar tar mycket av en persons tid.

18.50 Paus

19.00 Film: Livet från den ljusa sidan
Historien om Melvin Udall, en dysfunktionell, krass romanförfattare som lider av tvångssyndrom.

TORSDAG 10 NOVEMBER - HULLSTA GÅRD 18.00-20.30

18.00 Trotssyndrom – Allt är inte ADHD
Christel Lindh psykolog, Jesper Magnusson kurator, BUP Barn och ungdomars beteenden kan ibland vara svåra att förstå och bemöta för oss vuxna.

Föreläsningen utforskar varför vissa barn och ungdomar har större behov att argumentera, vägra följa regler i hemmet, med kompisar, i fritidsaktiviteter och i skolan. Vi kommer främst titta på skillnaderna och likheterna mellan ADHD och trotssyndrom. Hur stöttar vi dessa barn och ungdomar?

19.00 Fika

19.20 Föräldrastöd Öppenvården
Kommunens familjeteam berättar om föräldrastöd och andra insatser som kommunen erbjuder.

Ingen föranmälan krävs och föreläsningarna är kostnadsfria. Du kan delta på en, flera eller alla föreläsningar.

Varmt välkommen