Lyssna på sidan Lyssna

Kraftsamling mot våldet i Västernorrland

Den 22 mars tecknade alla kommuner, regionen, länsstyrelsen och en rad myndigheter i länet skriver i morgon under en handlingsplan mot våld. 

Planen innehåller också en rad aktiviteter och målet är en nollvision: att mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer ska upphöra i Västernorrland.

15 offentliga aktörer skriver under en gemensam handlingsplan för Västernorrlands län. Handlingsplanen är en del i ett långsiktigt gemensamt arbete mot våld i länet.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort jämställdhets- och folkhälsoproblem som förekommer i alla delar av samhället. Det innebär stor utsatthet för de drabbade individerna men innebär också stora kostnader för samhället.

Handlingsplanen innehåller även en konkret åtgärdslista med 13 prioriterade samverkansåtgärder.

För Sollefteå kommun deltog kommunchefen Niklas Nordén och socialchefen Ann-Katrin Lundin i konferensen.