Lyssna på sidan Lyssna

Omtankens hus är invigt

Onsdag den 27/10 invigdes Omtankens hus på Järnvägsgatan i Sollefteå. Omtankens hus är basen för hemtjänstgrupper, sjuksköterskor, planerare och administratörer inom omsorgen i Sollefteå.

Från att tidigare haft sina arbetsplatser utspridda i lägenheter runt om i staden flyttade grupperna till en gemensam lokal innan sommaren. Flytten genomfördes för att förbättra arbetsmiljön men också för at tunderlätta för det nära ledarskapet och samarbetet mellan grupper och yrkeskategorier. De nya lokalerna har också andra fördelar som tidigare varit svåra att få till i enskilda lägenheter, såsom riktiga omklädningsrum, klädskåp och gemensamhetsytor där man kan träffas över yrkesgrupper.

Mikael Norberg som är enhetschef för hemtjänsten pekar på att de nya lokalerna har gjort att samverkan blivit mycket lättare.

”Det är helt klart en bättre lösning än enskilda lägenheter. Samverkan och kommunikationen har blivit mycket enklare när man sitter nära varandra eller stöter på varandra i korridoren. Man kan avverka de småfrågorna och missförstånden snabbt” säger han.

Intresset att flytta till de nya lokalerna har varit stort. Mikael Norberg berättar att en av grupperna själva genomförde flytten för att de kände att flyttfirman inte kunde genomföra flytten snabbt nog.

Även om flytten ännu inte är helt klart och en del logistik återstår att lösa håller Ingrid Bergqvist som jobbar som sjuksköterska med och menar att arbetsmiljön blivit mycket bättre,

”Lokalerna är större och arbets- och samtalsmiljön bättre. De nya lokalerna har också gjort att närheten till grupperna, sköterskor och chefer blivit mycket bättre”.

Än är flytten inte helt klart och en del logistik återstår att lösa.

Namnet ”Omtankens hus” valdes efter en tävling där personalen fick komma med olika förslag. Vinnarförslaget kom från Malin Viberg som nominerade namnet Omtankens hus med motiveringen,

”Att både hemtjänstens personal och hälso- och sjukvårdens personal utför sitt arbete i omtanke om människan och människans hälsa. Enhetscheferna som sitter där arbetar med omtanke om sina anställda och deras goda arbetsmiljö.”