Lyssna på sidan Lyssna

En utveckling av vårt välfärdssystem för hälsa, vård och omsorg

Generationer i parken, mamma med två barn och morfar.

Sverige står inför ett banbrytande förändringsarbete inom välfärden. Vi behöver anpassa vårt hälso- och sjukvårdssystem till de behov som människor har idag. Fokusveckan, som genomförts 4 – 8 oktober, har bjudit på inspirerande föreläsningar om arbetet med nära vård.

Fokusveckan bjöd på en mängd infallsvinklar vad gäller nära vård, till exempel Västernorrlands omställningsarbete, men även det nationella perspektivet. Mobila vårdteam, patientens perspektiv och hur man kan stödja omställningen till nära vård, är andra exempel.

Nära vård är ett skifte från dagens hälso- och sjukvårdssystem, som traditionellt är byggt kring enskilda sjukdomar och institutioner till ett system som är designat att involvera hela individen. Omställningen pågår över hela Sverige för att stämma överens med dagens behov och förväntningar och för att få våra resurser att räcka till.

- Hälsa är något större än att bara vara fri från sjukdom. Det handlar även om att ha ett gott liv, att vara självständig och att våra förmågor tas tillvara, säger Elina Backlund Arab (S), ordförande i Social ReKo och vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden, Region Västernorrland.

Många lever med långvarig sjukdom

Omkring hälften av befolkningen lever med en långvarig sjukdom och många av dem har flera sjukdomar samtidigt. Det betyder att behovet av sammanhållna tjänster från vårt välfärdssystem har ökat.

- Nära vård handlar om hur vi kan stödja dem som lever med kronisk sjukdom så att de kan leva självständigt i sina liv. Det handlar inte bara om hälso- och sjukvård, det handlar också om omsorgen och hur vi utvecklar vårt välfärdssystem i Sverige, säger Krister Mc Carthy (S), vice ordförande i Social ReKo och ordförande i socialnämnden, Härnösands kommun.

Personcentrerat genom patientkontrakt

Har du fast vårdkontakt? Vet du ditt nästa steg? Har du och vården kommit överens om din nästa tid tillsammans? Har du en överblick av dina olika planer i vården och hjälp med samordning vid behov? Det är exempel på frågor som kan ställas för att skapa samordning, delaktighet och samverkan mellan patienter och profession inom hälsa och vård. Överenskommelsen kallas patientkontrakt och används i många verksamheter i landet.

Nära vård är mer än geografiskt

När vi pratar om nära vård behöver nära inte betyda geografiskt. Nära ska också ses som relationell; att kunna ha förtroende och kunna vara sig själv i relation i kontakten och att det är lätt att interagera med exempelvis ny teknik.

- En stor del av våra invånare har många olika kontakter i vårt välfärdssystem. Vi behöver förstå människors drivkrafter och anpassa våra tjänster så att människor kan fortsätta att leva ett bra liv även om man inte alla kan bli helt friska. Låt oss hålla i det goda samarbetet vi redan påbörjat under pandemin och ta med oss arbetssättet till utvecklingen av en god och nära vård, säger Elina Backlund Arab.

Länets sju kommuner och region i samarbete
Fokusveckan är ett arrangemang av programmet god och nära vård i Västernorrland, ett samarbete mellan länets kommuner och region för att stödja utvecklingen mot en nära vård i Västernorrland.

Mer information

Om du vill se föreläsningarna hittar du länk till inspelade sändningar i rutan Relaterad information här nedanför