Lyssna på sidan Lyssna

Din egen krisberedskap är grunden för vår gemensamma beredskap

Förbered dig inför krisen, som snöoväder och strömavbrott

Pandemin och förra vinterns snöoväder har visat att vi alla är beroende av varandra när samhället påverkas.

  • Vi behöver klara mat, värme, vatten vid ett elavbrott.
  • Förskola, skola och fritidsverksamhet måste vara öppen för att personalen i andra samhällsviktiga verksamheter skall kunna arbeta.
  • Alla behövs på jobbet, särskilt när det är kris.
  • Vi behöver kunna ta till oss korrekt information, vara källkritiska och följa råd och rekommendationer.
  • Vi behöver stanna hemma för att minska smitta eller undvika olyckor i snö och halka.
  • Vi behöver hjälpa varandra med att handla, skotta snö eller erbjuda husrum om det behövs.
  • Alla människor kan och behöver bidra till den gemensamma beredskapen genom att i första hand klara sig själva och kunna arbeta som vanligt när samhället påverkas av en kris.

Vi kan alla bidra

Alla människor kan och behöver bidra till den gemensamma beredskapen genom att i första hand klara sig själva och kunna arbeta som vanligt när samhället påverkas av en kris.

Förbered dig inför krisen

Förbered dig på att kunna klara dig utan samhällets hjälp i minst några dygn, upp till en vecka eller längre om du har den möjligheten. Utgå ifrån dina egna och dina näras förutsättningar och behov. Det minsta lilla du gör kommer att vara värdefullt för dig och samhället i stort om något händer.

Här finns bra tips (ny webbplats öppnas) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I butikerna lokalt finns sakerna som behövs för att göra dig mer förberedd.