Lyssna på sidan Lyssna

Välkommen till en inspirerande och viktig kväll!

Den 27 april arrangerar SKR Familjehemmens dag för första gången. Planen är att detta evenemang ska genomföras varje år på samma datum för att uppmärksamma familjehemmens viktiga roll för barn som behöver stöd.

Evenemanget syftar till att sprida information om familjehemmens uppdrag och öka intresset så att fler öppnar sitt hem för detta viktiga uppdrag.

​Kvällen varvas med film och samtal och leds av Ing-Marie Wieselgren, projektchef Uppdrag Psykisk Hälsa

Under kvällen kommer vi bland annat att få höra:

· Familjehemsföräldern Viveca Axelsson som berättar om sina erfarenheter av att vara familjehem

· Familjehemssekreterare från Sollentuna kommun berätta om arbetet med att rekrytera familjehem

· Föreningen Maskrosbarns Liv Hallgren, projektledare extravuxen och barnombud, om deras erfarenheter av vad barn och unga önskar sig av ett familjehem

· Föreningen KnasHemmas Emiliya Larsson, projektledare, om deras nya utbildning för placerade barn och unga, ”Rätt-ish Hemma: Barnkonventionen för dig som bor i familjehem/HVB”

· Författaren Eva Edberg om sina böcker om Klara där hon tar avstamp från personliga erfarenheter, bland annat av att växa upp i familjehem

· Presentation av hemsidan FamiljehemSverige och det självtest man kan göra för att få en inblick i vad som förväntas av dig som familjehemsförälder

Information
Datum: 27 april 2021 Tid: kl. 18:00 – 19:30

Organisatör: Sveriges Kommuner och Regioner

Pris: Kostnadsfritt att delta, ingen anmälan krävs

Plats: Webbsändning

Målgrupp: Du som är intresserad av uppdraget som familjehem eller redan är familjehem