Lyssna på sidan Lyssna

Nominera årets handledare

Under våren kan arbetskamrater, chefer, elever och lärare, inom VO-College nominera kandidater till den regionala uttagningen av Årets handledare. På arbetsplatser som är knutna till VO-College finns handledare som gör ett stort och viktigt jobb för kvalitén på arbetsplatserna och för elevernas utbildning.

Handledarna är nyckelpersoner i lärandet på arbetsplatsen. Nomineringen sker lokalt, regionalt och nationellt. Regionalt college utser en kandidat och nominerar denne till den nationella utmärkelsen Läs mer på VO-College hemsida.

Vem kan bli nominerad?

Handledare som handleder elever på gymnasiets Vård- och omsorgsprogram och Barn- och fritidsprogram samt motsvarande vuxenutbildning, studerande på Yrkeshögskoleutbildningar inom vård och omsorg, elever som validerar, anställda på yrkesintroduktionsavtal eller andra nyanställda kan nomineras

Handledaren ska vara utbildad på Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn och fritidsprogrammet eller därmed likvärdig utbildning. Handledaren ska också ha en handledarutbildning som är godkänd inom Vård- och omsorgscollege.

Nomineringsförfarande

Under våren nominerar arbetsplatser, utbildningar, kollegor, elever till den lokala nomineringen och en kandidat kan så småningom bli Västernorrlands handledare. Den lokala nomineringen Västernorrland avslutas de30/5 och resultatet av de lokala och regionala nominering kommer att offentliggöras under hösten.

Samtliga lokalt utnämnda handledare uppmärksammas under hösten och den handledare som blir Västernorrlands handledare får ett stipendium på 3000 kr och går vidare till den nationella uttagningen.

Kriterier för nomineringen Handledaren ska:

  • vara en god ambassadör för vård- och omsorgsyrket
  • ha ett gott bemötande av studerande, brukare och arbetskamrater
  • ha förmåga att skapa en kreativ och stimulerande lärmiljö/arbetsmiljö samt
  • vara en inspirerande och stöttande handledare. Skriv en motivering till var och en av de fyra kriterierna. Ditt svar vill vi ha senast 30/5

Nominera här. Länk till annan webbplats.