Lyssna på sidan Lyssna

Kampanj för unga - Svartsjuka är inte romantiskt

Kampanjen riktar sig till dig som är ung. Den vänder sig också till dig som vill veta mer om killars våld mot tjejer och om våld i ungas parrelationer. Kampanjen pågår under februari-mars 2021.

Hjälp till dig som är ung

Kampanjen uppmärksammar dig som är ung och som:

  • blir utsatt för våld i en relation
  • är orolig för en vän
  • utsätter någon annan för våld
  • vill veta mer om killars våld mot tjejer
  • vill veta mer om våld i ungas partnerrelationer

Hjälp unga som lever med våld

Våld kan se ut på många olika sätt.

Du som möter unga och/eller arbetar med unga har inte bara skyldigheter, utan också möjligheter att hjälpa unga som lever med våld.

Kampanjen har en egen webbplats där du kan ta del av hur du kan hjälpa unga.

Se länk nedan i rutan Relaterad information.

Kontakt