Lyssna på sidan Lyssna

Nya rekommendationer gällande Covid19

Regeringen och Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om att ändra restriktionerna för att minska smittspridningen. De nya restriktionerna innebär bland annat lättnader för barns fritidsverksamheter.

De nya rekommendationerna påverkar dels skolan men också annan verksamhet. De beslut som tagits för Sollefteå kommun är förutom baserat på riktlinjer från regering och Folkhälsomyndighet också anpassade till lokala förhållanden i dialog med Region Västernorrlans smittskyddsenhet.

Gymnasiet återgår gradvis till undervisning på plats

Gymnasiet kommer att gradvis återgå till undervisning på plats. Initialt kommer undervisningen att bedrivas växelvis via fjärr-/distansundervisning i kombination med undervisning på plats i skolan. Detta kommer att fortgå till 1 april.

Mer information kommer via skolan.

Gymnasiesärskolans elever omfattas inte av beslutet utan verksamheten fortsätter som vanligt.

Högstadiet återgår till undervisning på plats från 1 februari

Regeringen har beslutat att högstadieundervisning i möjligaste mån ska bedrivas på plats i skolan. Sollefteå kommun har beslutat att fortsätta bedriva delvis fjärr-/distansundervisning till och med 31/1. Men att skolan återgår till normal undervisning från 1 februari.

Särskolans elever omfattas inte av beslutet.

Aktiviteter för barn födda 2005 och yngre

Från och med måndag 25 januari får barn åter ha fritidsaktiviteter inomhus.

Det innebär att

  • Samtliga idrotts/ishallar är fortsatt stängda för allmänheten med undantag för föreningsverksamhet riktat till barn födda 2005 och yngre samt skolverksamhet.
  • Simhallar hålls fortsatt stängda för allmänheten med undantag för föreningsledd träning för barn födda 2005 och yngre samt skolverksamhet.
  • Kulturskolan återupptar gruppverksamhet för barn födda 2005 och yngre.

Fortsatta restriktioner på övriga verksamheter

Övriga restriktioner kvarstår till den 7 februari 2021 men kan förlängas.

Det innebär att verksamheter fortfarande är stängda för alla över 15 år. De kommunala biblioteken är fortsatt stängda för besök men är öppen för inlämning och utlåning av böcker.

Aquarena och övriga kommunala gym och badhus håller fortsatt stängt för allmänheten.

Apotekshuset håller fortsatt stängt för besök.

Sammanfattning återfinns här.