Lyssna på sidan Lyssna

Kör försiktigt i trafiken och visa hänsyn!

Kommunen vädjar om försiktighet när ni är i trafiken. Många vägar är p.g.a. av snön trånga, det är dålig sikt i korsningar, det kan vara spårbildning på sina håll.

På många gångbanor och trottoarer ligger ännu snö kvar vilket gör att gående tvingas ut i körfälten.

Nu påbörjas ett omfattande efterarbete med att transportera bort snö. Detta kommer ta lång tid med tanke på de mängder som kommit.

Kommunen använder alla resurser för att ta hand om detta och har även tagit in de extra resurser vi kunnat avropa.

Vi vädjar om tålamod och försiktighet i trafiken.