Ytterligare nationella restriktioner

För att stoppa den höga smittspridningen har Regeringen och Folkhälsomyndigheten fattat beslut om ytterligare nationella restriktioner.

Hur restriktionerna påverkar de kommunala verksamheterna kan du läsa om här.