Lyssna på sidan Lyssna

Utlysning föreningsstöd med anledning av pågående pandemi

Nu finns det möjlighet att ansökan om bidrag för de föreningar som allvarligt påverkats av coronapandemin.

Totalt ska 300 000 kronor betalas till de föreningar som har störst behov av stöd eller behöver stöd för att genomföra särskilda insatser för att underlätta för riskgrupper under pandemin. Stödet betalas i första hand till föreningar som jobbar med särskilt utsatta grupper under corona-krisen (barn- och ungdomar, äldre, psykisk ohälsa m.fl.).

Ansökningar ska vara inskickade senast 2 december kl. 24.00.

Sista ansökningsdag har passerat.