Lyssna på sidan Lyssna

20 november - en dag att uppmärksamma!

Barnkonventionen är bestämmelser om särskilda rättigheter för barn och den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och i många länder världen över firas därför World Children´s Day, eller Barnkonventionens dag, just den här dagen. Det vill även vi!

 En trygg uppväxt och en ljusare framtid

Gemensam familjehemsorganisation, vill lyfta Barnkonventionens dag i ljuset av vårt gemensamma arbete inom familjehemsvården.

Vårt ansvar att rekrytera och kartlägga familjehem, att erbjuda dem utbildning samt säkerställa att de ger en vård och omsorg som håller god kvalitet, tar utgångspunkt i och bygger på barnkonventionen, aktuell lagstiftning, forskning samt erfarenheter från socialtjänst och familjehem. Barnkonventionen är därför ett viktigt hjälpmedel i vårt gemensamma arbete för att ge barn en trygg uppväxt och en ljusare framtid. 

 Vi behöver bli fler familjehem

År 2019 fick ca 31 100 barn och unga i Sverige en heldygnsinsats. En heldygnsinsats är när du får hjälp under hela dygnet, både dag och natt. Av dessa var ca 20 400 barn och unga placerade i familjehem. I dagsläget finns det fler barn som är i behov av hjälp än vi har familjehem som kan hjälpa till.

Det finns såklart flera skäl till att vi vill få fler familjehem till våra kommuner. Men det absolut viktigaste skälet till att vi behöver fler familjehem är för att få bästa möjliga förutsättningar att matcha rätt familj till varje enskilt barn. Det i sin tur skulle innebära kraftigt förbättrade förutsättningar för hela vår verksamhet på alla nivåer och särskilt för varje barn.

 En gemensam familjehemsmånad - Tillsammans för barnens bästa
I november och december månad kommer vi lyfta och uppmärksamma våra befintliga familje- och jourhem lite extra, då de gör ett fantastiskt arbete för våra barn och unga. Samtidigt som vi vill uppmana fler att bli familjehem och bidra till ett av samhällets viktigaste uppdrag, att hjälpa ett barn genom livet, att skapa tillit och trygga varma relationer - tillsammans för barnens bästa.

För mer information och kontaktuppgifter till våra familjehemssamordnare se: www.familjehemgfo.se Länk till annan webbplats.