Lyssna på sidan Lyssna

Angående ryktesspridning gällande Nipudden

Äldre par som promenerar

Rykten florerar om att det finns planer för att avveckla det särskilda boendet, Nipudden, i Ramsele. Dessa rykten är felaktiga. Däremot arbetar Sollefteå kommun förebyggande för att hantera en pågående fastighetsförsäljning av Region Västernorrland.

Region Västernorrland planerar att sälja ett antal fastigheter i länet, bland annat den fastighet (Sollefteå Ramsele-Nyland 2:107) där Nipudden har sin verksamhet. För att förebygga eventuella negativa effekter av en försäljning har Sollefteå kommun startat ett förebyggande arbete med att söka alternativa lokaler i Ramsele och planera för en iordningsättande av dessa.

- Även om vi helst undviker en flytt från Nipudden har vi en skyldighet att säkerställa att verksamheten bedrivs i bra lokaler för våra äldre och personal. Fastigheten idag har stora renoveringsbehov och det är oklart om en ny fastighetsägare kommer att ha de nödvändiga ekonomiska muskler som krävs för att göra en mångmiljoninvestering omgående. Möjligheten att finansiera de nödvändiga renoveringarna med hyreshöjningar på kommunens verksamhet är obefintlig då det är en underhållsskuld som byggts upp under många år, säger Majed Safaee kommunikationsstrateg Sollefteå kommun.

Kommunens nuvarande avtal sträcker sig i ytterligare tre år och under tiden ska ett fullvärdigt alternativ vara utrett.

- I Ramsele finns ett antal goda valmöjligheter och Nipgården är ett av dessa. Den fastigheten ingår dessutom redan i kommunens bestånd. Men det är oerhört viktigt att understryka att det kommer att finnas ett särskilt boende i Ramsele även i framtiden och att det arbete som pågår syftar till att säkerställa detta, avslutar Majed Safaee kommunikationsstrateg Sollefteå kommun.