Lyssna på sidan Lyssna

Besöksförbud på särskilda boenden hävs

Regeringen har beslutat att besöksförbudet på särskilda boenden (äldreboenden) ska upphöra den 1 oktober. Men det betyder inte att besöken kommer att öppnas upp som innan Coronapandemin.

Vi vet att det finns ett stort intresse och önskan om att åter får träffa sina anhöriga efter en lång vår. Men vi vill påminna om att smittan fortfarande finns i samhället och att smittspridningen tilltar. Därför är det viktigt att vi fortsätter att visa hänsyn och ta ansvar. T.ex. genom att,

  • Att ni följer de rekommendationer som tas fram för länet och eventuellt lokala föreskrifter för enskilda boenden
  • Att ni stannar hemma och inte besöker oss om ni har förkylningssymtom
  • Att ni begränsar antalet besökare per tillfälle
  • Att ni undviker att vistas i de gemensamma lokalerna på boendet
  • Att ni håller avstånd
  • Att ni avstår från besök under lunch- och middagstid
  • Att ni tvättar händer noggrant och använder handsprit där det finns tillgängligt.