Lyssna på sidan Lyssna

Covid-19: Regeringen öppnar upp för besök under kontrollerade former på äldreboenden!

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har idag beslutat att rekommendera att besöksförbudet på särskilda boenden (äldreboenden) för äldre ska upphöra efter den 30 september.

Men detta betyder inte att besöken kommer att öppnas upp som innan Corona.

Eftersom smittan fortfarande finns i samhället så kommer besöken framöver att behöva ske på ett ordnat sätt med fastställda rutiner.

De kommande dagarna ska Folkhälsomyndigheten fastställa instruktioner kring besöksrutiner, med fokus på avstånd och hygien för att minska risken för smittspridning.

Dessa instruktioner ska kompletteras med Socialstyrelsens föreskrifter och lokala riskanalyser för hur besök kan genomföras på respektive boende.

Exakt hur de lokala rutinerna för besök kommer att se ut i Sollefteå kommer vi att återkomma om efter att Folkhälsomyndigheten inkommit med rekommendationer och riskanalyser genomförts.

Anledningen till att besöksförbudet hävs är att myndigheterna noterat negativa effekter av besöksförbudet.

– Ensamhet eller avsaknad av nära kontakt med familj och vänner kan påverka den psykiska och fysiska hälsan både på kort och lång sikt. Mot bakgrund av risken för negativa konsekvenser, den ökade kunskapen om förebyggande åtgärder och att smittspridningen nu har minskat kraftigt anser vi att förbudet kan upphöra, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlson.

Restriktionerna kan komma tillbaka

Under våren har kommunens verksamheter upparbetat rutiner för att förebygga och begränsa smittspridningen. I fall en ökad smittspridning skulle uppstå kan besöksförbudet återinföras.