Lyssna på sidan Lyssna

Trygghet och fakta hjälper barn när det är oroligt omkring dem

Hela samhället påverkas av den rådande pandemin. Mitt i allt snack om smittspridning, riskgrupper och ekonomisk kollaps så kan det vara lätt att glömma att även barnen påverkas på olika sätt av det som händer.

Därför frågade vi Daniel Zart, familjeterapeut på psykiatriska mottagningen på Sollefteå sjukhus, om råd kring hur man stöttar barn och unga under krisen.

– Det här är en väldigt viktig fråga! Barn är ju en stor del av samhället och deras vardag påverkas också. Beroende på hur allt utvecklas kan den också påverkas ännu mer, exempelvis om skolorna stänger eller regeringen inför allmän karantän.

Därför kan det vara bra att ha en strategi för hur man pratar med sina barn om situationen, säger Daniel och räknar upp några allmänna råd som kan vara bra att ha med sig.

1) Våga fråga! Barn uppfattar ofta mer av sin omgivning än vad vi ibland tror. Samtidigt kanske de inte förstår helheten och fyller luckorna med egna sanningar. Därför är det bra att checka av hur mycket de vet om corona och vilka funderingar de har, särskilt när det gäller större barn. Inga barn undgår att märka att det är något på gång så fråga, lyssna, var nyfiken och försök ta reda på vad de eventuellt är oroliga för. Ofta kan det vara helt andra saker än vi vuxna tror.

2) När du vet mer om vad oron handlar om så är det lättare att bemöta den. Anpassa svaren utifrån det, exempelvis kanske det visar sig att oron handlar mer om att föräldrarna riskerar att förlora sina jobb än själva smittan. Barn är ju i en beroendeställning till sina föräldrar och kan ofta tänka mer utifrån det perspektivet än att de oroar sig för sig själva.

3) Bekräfta att du förstås barnets oro, det är viktigt att inte nonchalera den eller att låtsas som att det inte pågår någon kris. Bemöt med fakta - även mindre barn kan förstå relativt komplex saker om man förklarar på ett enkelt sätt - och understryk att de vuxna har koll och jobbar för att lösa problemen. Att inge trygghet och hopp är viktigt.

4) Sätt saker i ett sammanhang. Nya rutiner på förskola och skola kan fungera som exempel vad de vuxna gör för att lösa problemen, det är sånt som barnen märker av i sin vardag. Att tvätta händerna på rätt sätt är ett annat exempel och något man kan träna på tillsammans.

5) Man ska inte undvika att prata om jobbiga saker med barnen men däremot kan man tänka på vad man som vuxna pratar om när barnen hör. Det blir konstigt om man förklarar för barnen att de inte behöver oroa sig om de samtidigt hör föräldrarna pratar med varandra om hur många som dör i andra länder. Det är inte konstigt att man som vuxen är orolig men försök att inte smitta den oron vidare till barnen.

6) Om det blir aktuellt med allmän karantän - eller om familjen blir hemma på grund av stängd barnomsorg eller sjukdomssymptom - så är det bra att försöka behålla så mycket vardag som möjligt. Barn trivs bra med rutiner så upprätt håll dem och försök att inte prata mer om corona än nödvändigt.

Bris.se har bra tips och råd kring barn och Corona så där går det att läsa vidare om man vill ha stöd! https://www.bris.se/for-vuxna-om-barn/just-nu/att-prata-med-barn-om-corona-viruset/