Öppenvården

Känner du att alkohol eller droger har blivit ett bekymmer för dig eller är du orolig för någon anhörig?

Öppenvården erbjuder råd, stöd, servicesamtal, primärvårdsbehandling och eftervård. Förutom primärvårdsbehandlingen kan vi erbjuda:

  • enskilda samtal
  • mansgrupp
  • kvinnogrupp
  • motivationsgrupp
  • råd och stöd till anhöriga
  • anhörigvecka
  • kriminalitet som livsstil
  • återfallsinventering

Du är välkommen att kontakta oss på Öppenvården för mer information kring vilka insatser som finns och hur du går tillväga för att ta del av dessa. Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra som påverkas av någons beroende är också välkomna att kontakta oss för råd och stöd.

Att vara anhörig, anhöriggrupp

Vad är medberoende? Melody Beattie definierar det i boken "Bli fri från ditt medberoende" (1990) så här: "En medberoende människa är en människa som låtit en annan människas beteende påverka sig, och som är helt upptagen av att kontrollera denna människas beteende"

Anhöriggrupp

Måndagar ojämna veckor, kl. 18:00-20:00, med start 28 mars 2022 kör vi anhöriggrupp.

Är du orolig för en anhörig, vän eller arbetskamrat? Har du en närstående som lever i ett beroende? Vill du delta i vår anhöriggrupp vad gäller detta? Då är du är varmt välkommen. Ingen föranmälan krävs, hit kommer du om du bara vill lyssna, prata eller kanske bara vill få mer kunskap. Vi håller till i Öppenvårdens lokaler på Kungsgatan 10C i Sollefteå.

Information, kunskap och stöd för anhöriga som lever nära personer men alkohol- och drogmissbruk, erbjuds kostnadsfritt i Öppenvårdens anhöriggrupp.

Du kan ta kontakta med någon av oss som jobbar på Öppenvården om du vill få mer information. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.