Lyssna på sidan Lyssna

Öppenvården

Känner du att alkohol eller droger har blivit ett bekymmer för dig eller är du orolig för någon anhörig?

Öppenvården erbjuder råd, stöd, servicesamtal, primärvårdsbehandling och eftervård. Förutom primärvårdsbehandlingen kan vi erbjuda:

  • enskilda samtal
  • mansgrupp
  • kvinnogrupp
  • motivationsgrupp
  • råd och stöd till anhöriga
  • anhörigvecka
  • kriminalitet som livsstil
  • återfallsinventering

Du är välkommen att kontakta oss på Öppenvården för mer information kring vilka insatser som finns och hur du går tillväga för att ta del av dessa. Anhöriga, vänner, arbetsgivare och andra som påverkas av någons beroende är också välkomna att kontakta oss för råd och stöd.

Att vara anhörig, anhöriggrupp

Anhöriggrupp - Måndagar ojämna veckor, kl. 18:00-20:00.

Information, kunskap och stöd för anhöriga till personer med psykisk ohälsa eller alkohol- och drogmissbruk.

Är du orolig för en anhörig, vän eller arbetskamrat? Har du en närstående som lever i ett beroende eller med psykisk ohälsa? Vill du träffa andra anhöriga i grupp? Då är du är varmt välkommen. Ingen föranmälan krävs, hit kommer du om du bara vill lyssna, prata eller kanske bara vill få mer kunskap. Vi håller till i Öppenvårdens lokaler på Kungsgatan 10C i Sollefteå.

För mer information, kontakta oss på Öppenvården. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.