Sollefteå Camping

Sollefteå camping

Sollefteå kommun har upphandlat Fastighetsbyrån för att ta nästa steg i försäljningen av Sollefteå camping, att hitta en relevant aktör och förslag som kommunfullmäktige kan ta ställning till. December 2020 beslutade kommunfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att se över intresset hos en privataktör att förvärva Sollefteå camping.

- Vi ställer väldigt höga krav på intressenterna. Företaget ska ha gedigen erfarenhet, ekonomiska muskler och visa på långsiktiga planer för att utveckla Sollefteå camping. Det handlar inte om att sälja till högstbjudande utan att välja den bästa aktören. Därför har vi valt att upphandla Fastighetsbyrån för att nå de aktörer som kan vara intressanta för oss, säger Mikael Näsström, tillväxtchef Sollefteå kommun.

- Sollefteå camping har ett fantastiskt läge men campingen är i behov av investeringar för att kunna fortsätta hålla en hög standard och för att utveckla besöksnäringen. För detta behövs en privataktör som är redo att investera egna resurser på utveckling men också agerar långsiktigt. Att använda skattemedel som vi behöver till vård, skola och omsorg för att investera i campingen ser jag inte som första alternativet om vi kan hitta en stark och seriös aktör som kan driva utvecklingen framåt, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

Annons via Fastighetsbyrån finns här. länk till annan webbplats

Säsongen 2021

Sollefteå kommun kommer att säkerställa att campingen kommer att öppna som vanligt den 29 april. En organisation för detta håller på att byggas upp inom Sollefteå kommun.

Efter avslutad process kommer politiken i Sollefteå att åter ta ställning i frågan om ett bud ska accepteras.