Sollefteå Camping

Sollefteå camping

Inom Sollefteå kommun pågår för närvarande ett arbete rörande den framtida utvecklingen av Sollefteå Camping då den nuvarande arrendatorn sagt upp arrendet för upphörande den 1 februari 2021.

Arbetet syftar till att beskriva behovsbilden för att skapa tillväxt inom besöksnäringen i Sollefteå kommun och Höga kusten samt hitta en stark och långsiktig aktör som har förmågan att utveckla och driva Sollefteå Camping på Risön.

Informationsförfrågan

I ett första steg har alla intresserade aktörer fått svara på en informationsförfrågan. Denna kommer att ugöra en viktig del i den marknadsanalys för att få en överblick över marknadens syn på områdets utvecklingspotential. Marknadsanalysen kommer att utgöra grunden för det framtida anbudsförfarandet.

Processen framåt

Just nu arbetar kommunen med att ta fram en marknadsanalys. I ett senare skede kommer ett anbudsförfarande att offentliggöras och genomföras. Att inte delta i informationsförfrågan är inget hinder för att delta i anbudsförfarandet.