Medborgarkontor

I Sollefteå kommun finns medborgarkontor i Junsele, Näsåker och Ramsele. Dessa kan hjälpa dig med kommunal service och information.

  • Medborgardator
  • Taxor och avgifter
  • Felanmälan vatten/avlopp, sophämtning, gator
  • Blanketter
  • Kartutskrifter
  • Enklare konsumentfrågor
  • Läsa protokoll
  • Hjälp att kontakta politiker
  • Bo och leva, turista
  • Lokala råden