Lyssna på sidan Lyssna

Fortsatta investeringar i Ådalsbanan

Igår lämnade Trafikverket sitt förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen för åren 2022-2033. Myndigheten föreslår fortsatta satsningar på Ådalsbanan.

Bland annat föreslår Trafikverket att en ny vändslinga byggs för järnvägen i Västeraspby. Detta då trafiken väntas öka allteftersom Norrbotniabanan byggs ut och större industrietableringar sker i Norrland. Totalt beräknas investeringen kosta ca 122 miljoner kronor.

Tillsammans med den redan planerade upprustningen av sträckan Långsele-Västeraspby ska en vändslinga ge ökade omledningsmöjligheter mellan Botniabanan och Stambanan.

Utöver detta planerar Trafikverket att fortsätta att rusta upp kontaktledningar Långsele-Vännäs och Bräcke-Långsele under perioden. Förslaget går nu ut på remiss för att därefter beslutas politiskt.

Johan Andersson, ordförande kommunstyrelsen i Sollefteå kommenterar,

- Det är glädjande att satsningarna på Ådalsbanan och järnvägen i vårt närområde fortsätter. Det här är satsningar som ska läggas på utöver det som redan satsas för att rusta upp Ådalsbanan och sträckan Långsele-Västeraspby. Varje satsning och investering som görs är ett steg närmare persontrafik.

- Vi arbetar febrilt med att kroka arm med fler kommuner i vår region, angränsande regioner och berörda aktörer för att göra persontrafik längs sträckan Umeå – Sollefteå – Östersund till verklighet.