Lyssna på sidan Lyssna

Kronprinsesseparet i samtal med Kommunstyrelsens ordförande

Idag har Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel haft ett digitalt möte med kommunstyrelsens ordförande Johan Andersson. Mötet syftade till att informera Kronprinsessparet om läget i kommunen med anledning av pandemin och läget framåt.

Johan Andersson berättade om personalens fantastiska insats under pandemin och hur alla personalgrupper bidragit till att hantera krisen. Men också vikten av satsningar på folkhälsan framöver och berättade lite om kommunens planer för detta framöver och bjöd in Kronprinsesseparet till ett studiebesök när pandemin har lagt sig.

Johan Andersson lyfte också upp besöksnäringens viktiga roll i kommunens utveckling. Att det behövs mer stöd till företagen inom handel och besöksnäring för att de ska kunna klara nuvarande krisen. Men också vikten av att vaccineringen kommer igång i stor skala.

Kronprinsesseparet var också väldigt intresserade av hur den eventuella försvarsetableringen kommer att påverka kommunen. De frågade också om hur läget ser ut med Sollefteå BB och Johan Andersson informerade om att BB ockupationen pågår och att det finns en stark drivkraft att fortsätta fram tills att BB åter öppnar.

Kronprinsesseparet var också intresserad av Johan Anderssons farfars far L.A Andersson som startade Bondeförbundets första avdelning i Ångermanland, det som sedan skulle bli Centerpartiet.

- Det var ett givande möte och det är glädjande att Kronprinsesseparet har god kännedom om Sollefteå. Jag informerade om den fantastiska insats som vår personal har gjort, näringslivets centrala roll men också vikten att arbeta för att motverka centralisering. Avslutningsvis så bjöd jag in Kronprinsesseparet till Sollefteå kommun när pandemin har lagt sig, säger Johan Andersson kommunstyrelsens ordförande.