Lyssna på sidan Lyssna

Försenade leveranser av sopkärl

På grund av försenade leveranser av sopkärl så har renhållningen fått ändra på tidsplanen för införande av matavfallsinsamling för privatpersoner i vissa områden. Det betyder att om du inte har fått ett tvåfackskärl innan den 1 juni så kommer du att få börja sortera ut matavfall under den andra inplanerade perioden med start den 14 oktober.

Försenade leveranser av sopkärl har inneburit att utställningen av kärl till kunder har blivit försenad enligt den ursprungliga planen. Utställningen av kärl kommer att fortsätta under sommaren och hösten 2024. Det kan innebära att din granne har fått ett kärl men inte du.

Kärl levererade innan 1 juni

Har du fått det nya tvåfackskärlet innan den 1 juni så börjar du sortera ut matavfall och ställer fram det nya kärlet från och med vecka 23. Du behåller samma tömningsdag som tidigare

Kärl levererade efter 1 juni

Får du tvåfackskärlet efter 1 juni så tar du ut startkitet ur kärlet och drar undan kärlet tills det blir dags att byta kärlen. Det gamla kärlet ska tömmas en sista gång innan den 14 oktober. Efter den sista tömningen drar du undan det gamla kärlet och ställer fram det nya tvåfackskärlet.

För dig som får det nya kärlet efter den 1 juni kommer den sista tömningen av det gamla kärlet vara under vecka 40 eller 41 beroende på när du har tömningsdag.

Försenad leverans av elbox

Även leveransen av elboxar är försenad som alla en- och tvåbostadshus ska få. För dig som har fått det nya tvåfackskärlet innan den 1 juni kommer du att få elboxen levererad till din fastighet under hösten 2024.

För dig som kommer att få det nya tvåfackskärlet efter den 1 juni kommer elboxen att levereras tillsammans med kärlet.