Lyssna på sidan Lyssna

Placering av sopkärl - nytt från 1 mars 2024

Från och med den 1 mars 2024 kommer vi att tömma alla sopkärl för en- och tvåfamiljshus med nya sopbilar. Det innebär att ditt sopkärl måste placeras på ett lite annorlunda sätt än tidigare för att det ska gå att tömma.

Så här gör du:

  • Ställ kärlet med handtaget in mot gården
  • Placera kärlet plant och max 1,6 meter från vägen
  • Se till att det är fritt runt och mellan varje kärl
  • Minst 0,5 meter fritt runtomkring samt 4,5 meter ovanför
  • Kärlet ska vara placerat i gatunivå (ej på snöhög eller liknande)
  • Ställ gärna kärlet på uppfarten, inte framför postlådor och/eller staket
  • Snöröj runt och ovanpå kärlen - och sanda runtom
  • Förpacka avfallet väl så skräpar vi inte ner när vi tömmer ditt kärl

Att tänka på:
• Vi kommer även om hämtningsdagen infaller på röd dag
• Ställ ut dina tunnor till klockan 06.00 på hämtningsdagen eller kvällen före
• Vid halt väglag kan våra sopbilar bli försenade. Låt kärlen stå kvar om det inte är tömt
• Parkera inte fordon så att det skymmer kärlen eller står i vägen