Lyssna på sidan Lyssna

Höga betyg till Tekniska Verksamheten - bäst på sophämtning och gott kranvatten

Under våren genomförde SKR - Sveriges Kommuner och Regioner en undersökning om hur invånarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering.

Sollefteå kommun får höga poäng och de flesta är positiva till servicen inom den tekniska verksamheten. Mest nöjd är medborgarna när det kommer till hämtning av hushållsavfall där 94% är positiva och här rankas kommunen som bäst i landet. Hela 87% är också positiva till hur återvinningscentralerna i kommunen fungerar. Även kranvattnet får väldigt höga betyg och 96% är positiva till det som kommer ut från kranen. Undersökningen visar också att medborgarna är nöjda med att det är rent och snyggt på gator och hur parkerna sköts.

Minst nöjd är man med standarden på vägar och cykelvägar.