Lyssna på sidan Lyssna

Taxehöjningar 2023

Kommunfullmäktige beslutade i november om taxehöjningar från och med den 1 januari 2023 Inom vatten & avlopp höjs taxan höjs med 7%.

Inom kommunal avfall höjs taxan med 5%

Båda verksamheterna är så kallade affärsverksamheter vilket innebär att det är taxor som finansierar verksamheterna och inte skattemedel.

Vatten & avlopp

Taxehöjningen sker främst för att kunna genomföra nödvändiga investeringar i infrastrukturen för vatten och avlopp. För Sollefteås del handlar detta framför allt om att öka takten i vår förnyelse men även framtidssäkra VA-infrastrukturen mot klimatförändringar och nya reningskrav. Sollefteå kommun har ett långt ledningsnät och väldigt många olika anläggningar som vattenverk, avloppsreningsverk, reservoarer med mera. Den stora ytan och att befolkningen bor utspridd på många platser är en anledning till detta. Stora delar av infrastrukturen byggdes upp under 60- och 70-talet och har därför ett stort renoveringsbehov. Höjningen är även kopplat till kostnadsutvecklingen där verksamheten påverkas av bl.a. höjda energikostnader och höjda kostnader för kemikalier.

För ett normalhushåll med en årsförbrukning på 150 m3 motsvarar höjningen ungefär 700 kr/år.

Kommunalt avfall

Begreppet kommunalt avfall är för de flesta känt som insamling av hushållsavfallet. På senare år har stora satsningar gjorts på återvinningscentralerna i Ramsele och Junsele. Satsningar har även gjorts på att öka tillgängligheten genom utökade öppettider. Höjningen är även kopplat till kostnadsutvecklingen samt att arbetet med att införa utsortering av matavfall påbörjats.

För ett normalhushåll med 190-liters kärl motsvarar höjningen ungefär 107 kr/år.