Lyssna på sidan Lyssna

Incident vid Nipanskolan

Igår (21/9) inträffade en incident vid Nipanskolan i Sollefteå. En man i 25-30 års åldern attackerade ett antal elever på högstadiet som just hade avslutat skoldagen.

Lyckligtvis uppstod inga allvarliga fysiska skador, och personal från skolan kunde snabbt ingripa. Polisen var också snabbt på plats för att hantera situationen.

Motivet bakom mannens attack är fortfarande oklart, men polisen bedömer att det inte finns någon hotbild mot varken skolan eller enskilda elever. Efter incidenten försökte skolan komma i kontakt med vårdnadshavare till de utsatta eleverna, men på grund av den kaotiska situationen kan det ha missats några. Skolan beklagar detta.

Information har idag skickats ut till alla vårdnadshavare på Nipanskolan, och skolans personal har även diskuterat händelsen med eleverna. För att erbjuda stöd till de utsatta eleverna har skolan också stärkt upp elevhälsan.

Samma dag inträffade en annan, helt orelaterad, incident på en annan plats där polisen tvingades avfyra ett varningsskott. I ryktesspridningen har dessa två händelser sammanblandats.