Lyssna på sidan Lyssna

Inkomst och schemaredovisning

Inkomstredovisning

Familjens totala månadsinkomst ligger till grund för beräkningen av avgifterna inom förskola, familjedaghem och fritidshem.

En förfrågan om inkomstuppgifter infordras av kommunen minst en gång per år.

Familjen är skyldig att omgående lämna in nya inkomstuppgifter när inkomsten ändras. Ny avgift tillämpas från och med nästa debiteringstillfälle.

Rättelse bakåt tillämpas inte.

Inkomständringar måste lämnas in senast den 15:e i månaden för att börja gälla månaden efter. Om inkomstuppgifter inte lämnas efter begäran från kommunen tillämpas högsta avgift enligt maxtaxan.

Kommunen förbehåller sig rätten att jämföra uppgiven inkomst med försäkringskassan eller skattemyndighetens uppgifter.

Anmäl ändrad inkomst om du:

  • blir arbetslös
  • blir föräldraledig
  • blir långtidssjukskriven
  • blir sammanboende
  • börjar studera
  • får arbete
  • separerar från din sambo/maka/make

Du kan välja att göra inkomständring via webben eller via blankett.

Schemaredovisning

Barnets närvarotid anges i ett schema som fylls i av föräldrarna.

Omfattningen av barnets närvarotid i verksamheten bestäms med hänsyn till:

  • föräldrarnas arbete och/eller studier
  • barnets eget behov

Ändringar i schemat måste lämnas in senas den 15:e i månaden för att gälla månaden efter.Tillfälliga förändringar av schematiden kan göras i samråd med personalen. Schemalagd tid som av någon anledning inte.