Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun påbörjar förberedande arbeten för SkyFuelH2

Sollefteå kommun har av Uniper fått i uppdrag att utföra förberedande arbeten för etableringen av SkyFuelH2-anläggningen i Hamre, Långsele. Uppdraget är en del av implementeringsavtalet som kommunen och Uniper tecknade tidigare i år.

Uniper har aktiverat avtalets implementeringsklausul och beställt omfattande infrastrukturarbeten på området. Ett slutgiltigt finansieringsbeslut väntas tas av Uniper under 2026.

De specifika arbeten som kommunen ska utföra inkluderar:

- Flytt av kraft- och telekommunikationsledningar: Omplacering av befintliga kraft- och telekommunikationsledningar inom fastigheten. Flytten sker av E.ON och Skanova på begäran av kommunen.

- Utveckling av vatten- och avloppssystem: Kommunen ska i egenskap av VA-huvudman bygga ut VA-nätet och tillhandahålla förbindelsepunkter för vatten och avlopp vid gränsen till fastigheten.

- Kommunen ska anlägga en ny väg till reningsverket.

Arbetet ska vara slutfört inom 18 månader och ingår i ramen för det genomförandeavtal som kommunen och Uniper har undertecknat. Kostnaderna för genomförandet av de olika åtgärderna kommer att belasta Uniper vid förvärv av marken.

Kommunstyrelsens ordförande, Johan Andersson, kommenterar:

- Det här är ett betydande steg i den största industriinvesteringen i Sollefteå kommun på väldigt många år. Hittills har mycket av arbetet handlat om planläggning men nu tar vi officiellt steget in i en genomförandefas. Vi är stolta över att vara en del av denna viktiga satsning som kommer att bidra till både ekonomisk tillväxt och hållbar utveckling i hela regionen.