Lyssna på sidan Lyssna

Idrottsföreningarna i Sollefteå står fortfarande starka

Under pandemin minskade barns och ungas deltagande inom idrotten betydligt. Trots att nästan 1,5 år har gått sedan de flesta restriktionerna lyftes, har idrotten ännu inte återhämtat sig.

I mars 2020 skedde en dramatisk förändring i världen och vardagen. Coronaviruset spreds snabbt över hela världen, inklusive Sverige. Kunskapen om viruset var begränsad och oron för sjukdom och död var påtaglig. Restriktionerna för att minska smittspridningen infördes och kampen mot pandemin fick företräde framför idrotten. Föreningarna tvingades stänga ner helt eller kraftigt begränsa sina aktiviteter, barn- och ungdomsidrotten drabbades hårdast.

I Västernorrland minskade föreningsaktiviteterna i genomsnitt med 23%, och i Sollefteå var tappet ännu större (-24%).

Även om det har gått över ett år sedan de flesta pandemirestriktionerna lyftes, har ungdomsidrotten ännu inte återhämtat sig från nedstängningen. Kommunerna i Västernorrland rapporterar en minskning på mellan 13-24% inom barn- och ungdomsidrotten, förutom i Sollefteå.

Trots att ungdomsidrotten har minskat i vår kommun mellan 2019-2022, är minskningen klart lägst i länet (-7%), det enligt RF-SISU.

En viktig anledning till att idrotten i Sollefteå har återhämtat sig så bra jämfört med andra är de cirka 1 000 idrottsledare som finns ute i föreningarna och snabbt anpassade sig under pandemin för att upprätthålla någon form av verksamhet. Samt de extra föreningsbidrag som kommunen betalade ut till föreningar för uteblivna intäkter när samhället stängde ner. När restriktionerna släppte var föreningarna i Sollefteå kommun också snabba på att inte bara återuppta sina aktiviteter utan också aktivt bjuda in barn- och ungdomar genom bland annat "prova-på" tillfällen.