Lyssna på sidan Lyssna

Ångermanlands bästa företagsklimat!

Företagen i Sollefteå kommun bedömer klimatet som bättre jämfört med resten av Sverige, och detta markerar det fjärde året i rad som Sollefteå kan stoltsera med Ångermanlands bästa företagsklimat.

Det är sjätte året i rad som företagsklimatet i Sollefteå kommun förbättrats, även om årets resultat visar på en liten ökning jämfört med 2022, enligt den årliga enkät som skickas ut av Svenskt Näringsliv.

Jämfört med övriga Sverige är företagen i Sollefteå särskilt nöjda med tjänstemännens och kommunpolitikernas attityder till företagande, kommunens service och bemötande, samt kommunens upphandlingsprocess. Å andra sidan framhåller de vägnätet, samt tåg- och flygförbindelser som områden för förbättring.

– Sollefteå fortsätter att övertyga i undersökningen. Företagen är särskilt nöjda med kommunens myndighetsutövning och ger höga betyg för bland annat tillgänglighet och handläggningstider. Det är mycket positivt med tanke på allt som händer i Sollefteå där kommunen har en viktig roll att spela för både befintliga företag och nya etableringar, säger Eva Nordlander, regionchef för Svenskt Näringsliv Västernorrland på organisationens webbplats.

Baserat på företagens svar sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking, som kommer att publiceras under hösten.