Lyssna på sidan Lyssna

Förnyade synpunkter på direktiv för utredning av sjukhusstruktur i Västernorrland

Sollefteå och Kramfors kommun har granskat de nya direktiven för etapp två av utredningen av Region Västernorrlands framtida sjukhusstruktur. Kommunerna välkomnar att 10100-modellen nu inkluderas, men saknar fortfarande flera viktiga aspekter.

Beredskapsperspektivet: Trots att regionledningen betonat vikten av beredskapsperspektivet, är detta endast nämnt i direktiven utan konkreta utfästelser. NATO har fastställt behovet av beredskapssjukhus i Sollefteå-området, vilket är centralt för alliansens försvarsplanering. Med Sollefteås strategiska position och Försvarsmaktens tillväxt i regionen, är det avgörande att beredskapsfrågorna prioriteras.

Förslag: Direktiven bör inkludera en utredning av:

  1. Konsekvenserna för Försvarsmaktens etablering i Sollefteå vid eventuella neddragningar av Sollefteå sjukhus.
  2. Behovet av beredskapssjukhus i Norrland vid kris och krig.
  3. Natos operativa planering och finansieringsalternativen för ett beredskapssjukhus vid Sollefteå sjukhus.

Ersta Diakoni: Intresset från Ersta Diakoni att driva Sollefteå sjukhus nämns inte i direktiven. Vi föreslår att samtal med Ersta Diakoni initieras snarast, senast efter semesterperioden 2024.

Primärvården: Direktiven saknar information om hur förändringar påverkar primärvården i Sollefteå och Kramfors. Detta behöver utvecklas för att säkerställa förbättringar inom primärvården.

Sammanfattning: Kommunerna ser två huvudsakliga brister i direktiven: beredskapsperspektivet och påverkan på primärvården. Det är av yttersta vikt att utredningen blir så omfattande och fullständig som möjligt. Vi uppmanar därför regionledningen och Hälso- och sjukvårdsnämnden att justera direktiven så att dessa områden noggrant beaktas.

Läs hela brevet här. Pdf, 228.3 kB.