Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå kommun sträcker ut handen till Statens Institutionsstyrelse

Sollefteå kommun har presenterat ett konkret erbjudande till Statens Institutionsstyrelse (SiS) om att stödja rekryteringen och kompetensförsörjningen för verksamheten i Vemyra.

Genom kommunens vuxenutbildning, Reveljen, erbjuds hjälp med att säkra nödvändig kompetens.

Till höstterminen finns 372 behöriga sökande till Reveljens utbildning till behandlingspedagog, och dessutom tillkommer utbildningen på Hola Folkhögskola. Detta innebär mycket goda möjligheter för SiS att säkerställa sin kompetensförsörjning och därmed sin långsiktiga närvaro i Sollefteå kommun.

Vid ett möte i slutet av juni förtydligade myndigheten att Försvarsmaktens etablering inte utgör något större hinder för verksamheten, men att SiS har svårt att kompetensförsörja den.

- Det är bra att vi kunnat nå pudelns kärna och nu sträcker vi ut handen till Statens Institutionsstyrelse för att gemensamt arbeta med att kompetensförsörja Vemyra. Vi har goda erfarenheter av att samarbeta och lösa kompetensförsörjningsproblematik åt såväl statliga som privata företag. Därför hoppas jag att myndigheten nu tar vår utsträckta hand och att vi i närtid kan sätta oss ner och skapa en plan framåt för att utveckla Vemyra, säger Johan Andersson, ordförande i kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.

- Det råder en stor brist på SiS-platser runt om i landet och ett femtiotal barn står i kö. Att då avveckla en verksamhet och platser är något som kommer att drabba barnen. Verksamheten på Vemyra har fungerat bra under 80 år och det är tydligt att skillnaden verkar ligga i om det finns ett fungerande lokalt ledarskap eller inte, säger Birgitta Häggkvist, förste vice ordförande i kommunstyrelsen.

- Jag hoppas att Statens Institutionsstyrelse på allvar nu tittar igenom förslaget och tar emot den utsträckta handen. Med 372 behöriga sökande till utbildningen visar det att det inte är bristen på människor eller kompetens som är det stora problemet. Det finns gott om möjligheter att genom samarbete kunna kompetensförsörja Vemyra i många år framöver, avslutar John Åberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen.