Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå och Kramfors kommun motsätter sig avvecklingen av SiS ungdomshem Vemyra

Sollefteå och Kramfors kommun har informerats av Statens Institutionsstyrelse (SiS) om deras avsikt att avveckla SiS ungdomshem Vemyra. Vi anser att de argument som anförts för avvecklingen är felaktiga och beroende av myndighetens egna agerande.

I media har myndigheten påstått att anledningen till förslaget om avveckling är att Försvarsmakten skulle ha varit intresserad av lokalerna och marken. Detta är felaktigt. Sollefteå kommun har en tät dialog med Försvarsmakten och Fortifikationsverket, och ingen av dessa myndigheter har nämnt att planerna skulle utgöra ett hot mot verksamheten på Vemyra. De övriga synpunkter som myndigheten anfört, såsom "borrljud" under byggperioden, saknar underlag och verkar vara tagna ur luften.

Vidare har problem med kompetensförsörjning anförts, men dessa verkar till stor del vara kopplade till myndighetens egna brister. De senaste åren har Vemyra avverkat ett stort antal chefer, vilket lett till omorganisationer, stoppade rekryteringar och personalflykt. Det finns ett stort antal sökande till utbildningen som behandlingspedagog, men de senaste åren har SiS visat ett bristande intresse för att samarbeta med vuxenutbildningen och säkerställa kompetensförsörjningen.

Det mest allvarliga är att Statens Institutionsstyrelse tydligt visar att den inte klarar av sitt uppdrag. För närvarande står över 50 barn i kö för en SiS-plats, och det finns en konstant brist på platser. Detta drabbar kommuner men främst de barn som är i behov av platser. Istället för att arbeta för att utöka platserna planerar myndigheten att dra ner på 10 platser vid Vemyra, en verksamhet som med enkla medel skulle kunna växa och erbjuda fler platser.

– Det är helt orimligt att lägga ner en välfungerande verksamhet som Vemyra. Myndigheten har en konstant brist på platser för utsatta barn och ungdomar. Vemyra har visat att de kan erbjuda den vård och trygghet som dessa barn behöver. Att avveckla Vemyra går emot alla principer om barnens bästa, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

– Socialministerns parti, Kristdemokraterna, gick till val på att bli det nya landsbygdspartiet men det är inget som syns i verkligheten. Om förslaget blir verklighet så kommer en av de större arbetsgivarna i regionen att försvinna. Och istället för att fokusera på att öka antalet platser och ge barn och unga det stöd de behöver för att bryta gängbrottsligheten ska välfärd och vårdplatser avvecklas, säger Malin Svanholm, ordförande i kommunstyrelsen i Kramfors kommun.

– När vi kommuner ska fatta beslut ställs krav på att det finns ett rimligt beslutsunderlag, dessutom har vi i Sverige gjort barnkonventionen till lag vilket ställer krav på att det finns en barnkonsekvensanalys av beslutet. I det här fallet verkar en generaldirektör bara ha fått lite "feeling" och snabbt ska det gå. Här måste regeringen kliva fram och ta ett ansvar.

Våra myndigheter kan inte styras och våra skattemedel kan inte användas på det här sättet, säger John Åberg, andre vice ordförande i kommunstyrelsen i Sollefteå kommun.

Våra kommuner kommer därför att inom kort ta kontakt med såväl myndigheten som ansvariga ministrar och utskott. Vi utgår från att samtliga goda krafter agerar för att stoppa detta förslag.