Lyssna på sidan Lyssna

Sollefteå sjukhus bör bli ett beredskapssjukhus

I och med Sveriges inträde i NATO och regeringen samt Försvarsmaktens skärpta budskap om en ökad risk för krig i Sverige, ställs högre krav på sjukvården. Försvarsberedningens rapport "Kraftsamling" understryker behovet av särskilda beredskapssjukhus i Norrland.

Sollefteå sjukhus, med sitt unika läge, kan spela en avgörande roll i det svenska totalförsvaret. Sollefteå ligger strategiskt placerat i hjärtat av logistikflöden från Nordkalotten och Finland, med effektiv tillgång till väg-, järnväg- och flygtransporter:

- Geografisk position mitt i kritiska transportvägar.

- Utmärkta möjligheter för expansion, inklusive möjligheten att snabbt växla upp verksamheten.

- Sjukvårdskedjan är en del av det militära logistikflödet, vilket innebär att de skadade måste kunna transporteras bakåt i samma kedja som förser frontlinjen. Därför bör beredskapssjukhusen ligga där det finns större militär närvaro, regementen och logistikhubar – allt detta finns i Sollefteå.

Med bakgrund i Försvarsberedningens rapport, Sollefteå sjukhus exceptionella läge och behovet av robusta förberedelser inom totalförsvaret har kommunstyrelsen idag gett förvaltningen i uppdrag att i samverkan med relevanta aktörer arbeta för att Sollefteå sjukhus erkänns som ett beredskapssjukhus.