Lyssna på sidan Lyssna

Lokalt Klimatrådslag lägger fram nya förslag

Sollefteås engagemang för en hållbar framtid markerades starkt under det första lokala klimatrådslaget denna helg på Hallstaberget. Trettio engagerade invånare från hela kommunen, representerande en bred åldersspridning och olika organisationer, samlades för att tillsammans forma framtida klimatpolitik.

Mötet diskuterade en rad inovativa förslag. Bland dessa märktes framför allt behovet av återinförd tågtrafik och en ökad satsning på utbildning i klimatfrågor för både politiker och medborgare. Förslagen sträcker sig över flera områden såsom transporter, skogsskydd och lokal matproduktion, vilket speglar en stark vilja att integrera miljöhänsyn i alla kommunens beslut.

"Det är uppfriskande att se en så bred och engagerad diskussion. Alla röster blir hörda och vi tar med oss dessa värdefulla insikter till kommunpolitiken", säger Birgitta Häggkvist, vice ordförande i kommunstyrelsen.

Initiativet, som är det första i sitt slag i Sverige, skapar en modell för hur kommuner kan inkludera medborgarna direkt i klimatpolitiska processer. Liknande rådslag planeras redan i Malmö och Borås till hösten, initierade av Klimatriksdagen och i samarbete med berörda kommuner.

För mer information om klimatrådslaget se här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.