Lyssna på sidan Lyssna

Försvarsberedningen föreslår expansion för I 21 Västernorrlands regemente Länk till annan webbplats.!

Idag släppte Försvarsberedningen sin slutrapport som beskriver hur det svenska försvaret ska utvecklas under de kommande åren. Rapporten kommer att vara en viktig del av det försvarsbeslut som fattas senare i höst.

I rapporten föreslås en betydande expansion för regementet I21, inklusive etableringen av ett nytt krigsförband med namnet Norrlandsinfanteriregemente.

Detta nya förband planeras att på sikt bli en fullskalig brigad och kommer att inkludera ytterligare tre skyttebataljoner med tillhörande ledning och underhåll i Västernorrland. Det nya förbandet ska in i krigsorganisationen 2025 och vara i full drift 2032.

Det primära målet med det nya förbandet är att försvara, fördröja och skydda viktiga områden, med särskild fokus på strid i subarktisk miljö.

Försvarsberedningen vill också att I21 ska utbilda vissa logistik- och underhållsförband som är anpassade för subarktiska förhållanden.

För att stödja denna utvidgning föreslås en ökning av antalet värnpliktiga under de kommande åren, vilket kommer att möjliggöra för I21 att växa i takt med att fler fullgör sin värnplikt, vilket stärker regementets kapacitet och roll inom det svenska försvaret.

Nu ska förslagen utformas till ett försvarsbeslut som riksdagen ska få ta ställning till under hösten.