Lyssna på sidan Lyssna

Nytt toppresultat för företagsklimatet i Sollefteå kommun!

I den senaste årliga mätningen av företagsklimatet, genomförd av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), har Sollefteå kommun uppnått framstående resultat. Kommunen rankas på en imponerande 15:e plats nationellt med ett Nöjd-Kund-Index på 83, vilket klassas som mycket högt.

Sedan 2017 har Sollefteå kommun förbättrat sin placering med 63 steg, vilket tyder på en betydande förbättring av det lokala företagsklimatet.

Det är särskilt relevant då en betydande del av kommunens skatteintäkter kommer från småföretag som är beroende av ett gott företagsklimat för sin utveckling och tillväxt.

SKR:s undersökning fokuserar på faktiska upplevelser av kommunal service vid flera kritiska kontaktpunkter för företag, inklusive bygglov, upphandling, markupplåtelse, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Inom samtliga dessa områden har Sollefteå kommun erhållit höga till mycket höga betyg.

Läs hela rapporten på Sveriges Kommuner och Regioners webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.